Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Immigració’

Imatge«El treball es mesura en Joules, la força es mesura en Newtons, la potencia en Watts, la freqüència en Hertz i l’estupidesa en Werts.» Anònim (de domini públic). Aquesta frase, que circula per la xarxa fa dies, necessita ser completada. Suggereixo que la xenofòbia es mesuri en «Mansos», no pas per la intensitat de l’adjectiu sinó pel grau d’acord amb les opinions de la senyora delegada del govern a Lleida, Imma Manso. (més…)

Read Full Post »

La literatura, per bé que ficció, ajuda a pensar la realitat. No endebades molt sovint fa la funció de mirall que reflecteix la societat. Otello és una peça teatral escrita per Shakespeare fa un colla d’anys, la qual, tanmateix, ens obliga a reflexionar sobre la consideració que ens mereixen els immigrants, sobretot aquells que, per la seva llengua, religió, color i costums, semblen diferir més de nosaltres. (més…)

Read Full Post »

Qui és un il·legal en aquest món? Què significa no tenir papers? Diuen que els nens naixen amb un pa sota el braç (és un dir, és clar), però enlloc no s’ha dit que naixen amb papers. Els papers els fem servir amb una finalitat administrativa: donen drets i també estableixen deures. Siguin benvinguts en aquest sentit. Negar l’empadronament als que no tenen papers, als “il·legals”, és negar-los drets que el nostre estat considera universals, com l’educació i la sanitat.  A Vic han fet un mal pas, ara. I és un pas que pot conduir a altres de pitjors, els quals tenen una llarga història d’exemples que m’estalvio exposar. Empadronar no és més que donar uns drets elementals, que han d’anar acompanyats d’uns deures, que cal fer sentir com a tals. Catalunya no és Xauxa ni un lloc on les fonts ragen llet i mel. Els que aquí vénen és perquè a la seva terra, les fonts, senzillament, estan eixutes.

Read Full Post »