Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘ICV’

Els pressupostos d’un ajuntament són la declaració d’intencions més important i compromesa que fa el govern que els aprova. Això és així perquè el pressupost declara tant els ingressos que es preveuen com les despeses i inversions que es pensa realitzar.  Tant un element com l’altre són en gran mesura el resultat de decisions polítiques, a través de les quals els governs manifesten les seves prioritats i donen a conèixer el model de societat que promouen.  Altrament dit, el lloc d’on el govern preveu obtenir recursos per a la gestió és significatiu: en efecte, no és pas el mateix  incidir especialment en els impostos en els quals es pot aplicar elements de progressivitat que augmentar preus i taxes que pagarà tothom per igual amb independència del seu nivell de renda o de les propietats que tingui. Passa exactament el mateix amb les despeses i inversions previstes: no és pas el mateix -especialment en el context actual- donar prioritat a les despeses socials que fer-ho en inversions d’obres.

El pressupost municipal d’aquest any 2010 s’ha fet en un context d’enormes restriccions: la crisi econòmica general ha fet disminuir els ingressos provinents de les altres administracions i, alhora, la reducció de l’activitat immobiliària ha fet caure els que hi estaven associats, com les llicències urbanístiques, les plusvàlues, etc. Tot plegat redunda en una disminució de 19 milions d’Euros en termes absoluts respecte del pressupost de l’exercici passat. Amb tot i això, el govern ha previst una despesa fins i tot un punt més elevada que l’any anterior. Aquesta previsió, per bé que no em sembla malament, em sembla difícil  de complir. En la meva opinió el govern ha estimat molt generosament els ingressos previstos. El problema més greu, però, és que alguns d’ells, a banda d’exagerats, si arribessin a realitzar-se, tindrien conseqüències específiques. M’explicaré: el govern ha previst un augment significatiu d’ingressos per multes de trànsit: d’1,82 milions d’Euros a 2,39. Significa això que l’ajuntament preveu que els lleidatans infringirem més que l’any passat la normativa de trànsit dins de la ciutat? Significa, en altre cas, que l’afany recaptador del govern es traduirà en una acció de la guàrdia urbana molt més contundent? Deixo que els ciutadans treguin les seves pròpies conclusions. En la mateixa línia, però ja m’estalvio el comentari, hom preveu uns augments molt significatius dels ingressos per zona blava o per infraccions de les ordenances municipals.

(més…)

Read Full Post »