Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for gener de 2010

No deu ser pas una cosa gaire bona això de tenir un cementiri nuclear prop de casa. Altrament alguna de las “Comunidades Autónomas” de més solera de l’estat ja hauria aixecat el crit al cel: “Esto es una discriminación intolerable! A los catalanes les dan todo y a nosotros nada!” I les veus dels personatges més conspicus de la política estatal estarien hores d’ara perpetrant, un cop més, acusacions d’insolidaritat contra nosaltres i esquinçant-se els vestits davant de la sola possibilitat que poguessim disposar d’un dipòsit de residus nuclears.

Però no ha estat el cas, no senyor. Atesa aquesta evidència, i la lògica que estableix que si nosaltres mateixos ens posem la soga al coll més silenci es fa, l’eventualitat de la candidatura d’Ascó és una pèssima notícia.

Fem-nos ara algunes preguntes:

-Qui hi guanya i qui hi perd?

-Existeix alguna cosa anomenada equitat en la distribució territorial de pèrdues i beneficis?

-Podem parlar de cementiris nuclears sense un pla de tancament de centrals nuclears?

Read Full Post »

Qui és un il·legal en aquest món? Què significa no tenir papers? Diuen que els nens naixen amb un pa sota el braç (és un dir, és clar), però enlloc no s’ha dit que naixen amb papers. Els papers els fem servir amb una finalitat administrativa: donen drets i també estableixen deures. Siguin benvinguts en aquest sentit. Negar l’empadronament als que no tenen papers, als “il·legals”, és negar-los drets que el nostre estat considera universals, com l’educació i la sanitat.  A Vic han fet un mal pas, ara. I és un pas que pot conduir a altres de pitjors, els quals tenen una llarga història d’exemples que m’estalvio exposar. Empadronar no és més que donar uns drets elementals, que han d’anar acompanyats d’uns deures, que cal fer sentir com a tals. Catalunya no és Xauxa ni un lloc on les fonts ragen llet i mel. Els que aquí vénen és perquè a la seva terra, les fonts, senzillament, estan eixutes.

Read Full Post »

Els pressupostos d’un ajuntament són la declaració d’intencions més important i compromesa que fa el govern que els aprova. Això és així perquè el pressupost declara tant els ingressos que es preveuen com les despeses i inversions que es pensa realitzar.  Tant un element com l’altre són en gran mesura el resultat de decisions polítiques, a través de les quals els governs manifesten les seves prioritats i donen a conèixer el model de societat que promouen.  Altrament dit, el lloc d’on el govern preveu obtenir recursos per a la gestió és significatiu: en efecte, no és pas el mateix  incidir especialment en els impostos en els quals es pot aplicar elements de progressivitat que augmentar preus i taxes que pagarà tothom per igual amb independència del seu nivell de renda o de les propietats que tingui. Passa exactament el mateix amb les despeses i inversions previstes: no és pas el mateix -especialment en el context actual- donar prioritat a les despeses socials que fer-ho en inversions d’obres.

El pressupost municipal d’aquest any 2010 s’ha fet en un context d’enormes restriccions: la crisi econòmica general ha fet disminuir els ingressos provinents de les altres administracions i, alhora, la reducció de l’activitat immobiliària ha fet caure els que hi estaven associats, com les llicències urbanístiques, les plusvàlues, etc. Tot plegat redunda en una disminució de 19 milions d’Euros en termes absoluts respecte del pressupost de l’exercici passat. Amb tot i això, el govern ha previst una despesa fins i tot un punt més elevada que l’any anterior. Aquesta previsió, per bé que no em sembla malament, em sembla difícil  de complir. En la meva opinió el govern ha estimat molt generosament els ingressos previstos. El problema més greu, però, és que alguns d’ells, a banda d’exagerats, si arribessin a realitzar-se, tindrien conseqüències específiques. M’explicaré: el govern ha previst un augment significatiu d’ingressos per multes de trànsit: d’1,82 milions d’Euros a 2,39. Significa això que l’ajuntament preveu que els lleidatans infringirem més que l’any passat la normativa de trànsit dins de la ciutat? Significa, en altre cas, que l’afany recaptador del govern es traduirà en una acció de la guàrdia urbana molt més contundent? Deixo que els ciutadans treguin les seves pròpies conclusions. En la mateixa línia, però ja m’estalvio el comentari, hom preveu uns augments molt significatius dels ingressos per zona blava o per infraccions de les ordenances municipals.

(més…)

Read Full Post »

Aquest bloc l’entenc com una finestra oberta a l’exterior des de la qual miro i sóc mirat, des de la qual ensenyo i aprenc, dic coses a altres persones i alhora me’n diuen. L’objectiu no és altre que mantenir un diàleg amb mi mateix i amb la gent, a través dels comentaris que hi aniré fent sobre assumptes que em preocupen, del món de la política, de l’educació i la cultura, de les arts, de les relacions humanes i de tot el que s’escaigui. També s’hi veurà reflectida la meva acció política a l’Ajuntament de Lleida com a regidor d’ICV:  hi consignaré les actuacions dutes a terme i els èxits i els fracassos que obtinguin. No hi ha cap actuació individual que no sigui col·lectiva d’una manera o altra i menys que cap la política, perquè el seu destinatari és plural. Per això confio rebre  suggeriments, crítiques si s’escau i també, per què no, algun encoratjador copet a l’esquena.

Read Full Post »